1. Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest do zapoznania się
  i przestrzegania regulaminu.
 2. Karnet można nabyć przed lub po każdych zajęciach w recepcji Klubu, oraz na stronie internetowej www.arkadiafit.pl w zakładce kup karnet.
 3. Karnety są imienne. Karnet upoważnia do wejścia tylko osobę nabywającą go.
 4. Karnety tracą ważność po upływie terminu ważności (30 dni od daty pierwszego wejścia z karnetu), nie wykorzystane wejścia nie przechodzą na kolejny miesiąc lecz przepadają.
 5. Klub nie zwraca kosztów za niewykorzystany karnet.
 6. Osoba korzystająca z usług Klubu zobowiązuje się do pozostawienia karnetu każdorazowo przed zajęciami w Recepcji Klubu.
 7. Na zajęcia Active Walk oraz Body Transformation, Trx obowiązują zapisy.
 8. Wejście na salę tylko w obuwiu zmiennym  sportowym oraz z ręcznikiem.
 9. Po zajęciach należy zwrócić kluczyk z szafki w Recepcji. Za zgubiony kluczyk należy uiścić opłatę w wysokości 20zł.
 10. W czasie zajęć należy stosować się do wytycznych instruktora.
 11. Wszelkie czasowe ograniczenia w ruchu (ciąża, okres po chorobie
  i kontuzjach), zgłaszamy przed zajęciami instruktorowi prowadzącemu zajęcia.
 12. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od siebie lub zmiany instruktora, bądź formy zajęć.
 13. Zakup karnetu na zajęcia jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 14. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 15. Przy zakupie karnetu należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fitness Klub ArkadiaFit Arkadiusz Dziadowicz z siedzibą ul. Bracka 9, 41-800 Zabrze, PL, NIP: PL6482597636, w celu przesyłania informacji handlowych na adres e-mail oraz podany numer telefonu.
 16. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: kontakt@arkadiafit. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.
 17. Administratorem danych osobowych jest: Fitness Klub ArkadiaFit Arkadiusz Dziadowicz z siedzibą ul. Bracka 9, 41-800 Zabrze, PL, NIP: PL6482597636, REGON 242721516, e-mail: kontakt@arkadiafit.pl
 18. Administrator przetwarza dane osobowe w celu zarządzania zapisami na zajęcia, oraz przesyłania informacji handlowych.
 19. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.
 20. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat.
 21. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne  Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 22. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 23. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).